Εισφορές Συμβολαιογράφων ΕΤΕΑΕΠ

Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Συμβολαιογράφοι

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου, Δικηγόρου, Προέδρου Ε.Ε.Δ., Συμβούλου ΔΣΑ, Προϊσταμένου Τμ.Μη Μισθωτών ΔΝΥ ΕΦΚΑ, Συνεργάτη Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.