Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Παράταση για ΥΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ενεργειών μας, η καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα παραταθεί. Αναμένουμε σχετικό έγγραφο απ’ τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το οποίο και θα σας κοινοποιηθεί.

      Με τιμή

         Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: