Ανακοίνωση Δημοτικών-Περιφερειακών Εκλογών& Ευρωεκλογών 26.05.2019

ΘΕΜΑ: Διορισμοί συμβολαιογράφων ως δικαστικών αντιπροσώπων

               στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές

                της 26ης Μαΐου 2019.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε όπως το αργότερο μέχρι την 18η Απριλίου 2019 αποστείλετε στο Σύλλογο (υπόψη κκ. Εύης Αθανασέκου και Έλσας Βουβονίκου, e-mail: notaries@notariat.gr) συμπληρωμένο, σύμφωνα με την επιλογή σας, το έντυπο αίτησης εξαίρεσης ή διορισμού σας, ως αντιπροσώπων της Δικαστικής αρχής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και τυχόν επαναληπτικών εκλογών για τους Δήμους και τις Περιφέρειες στους οποίους δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός την πρώτη Κυριακή, υποδείγματα των οποίων συνημμένα  αποστέλλονται (βλ. και ιστοσελίδα Α.Π. www.areiospagos.gr, εγκύκλιος Αρείου Πάγου-αρ.πρωτ. 1086/10.4.2019).

Σας επισημαίνουμε ότι η αρμόδια Γραμματεία του Αρείου Πάγου δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις (προτίμησης ή εξαίρεσης), ούτε αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα.

Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης