Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Παράταση για ΥΜΣ έως 05.06.2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.457/11-04-2019 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι, η καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης ως Υπηρεσία Μιας Στάσης έχει παραταθεί έως την 05.06.2019. Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο απ’ τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το οποίο και θα σας κοινοποιηθεί.

    Με τιμή

       Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: