Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Διαβίβαση εγγράφου Γενικής Γραμματείας Εμπορίου-παράταση ΥΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 473/15-04-2019 ανακοίνωσής μας, σας κοινοποιούμε το υπ’αριθμ. πρωτ. 42074/15.04.19 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αναφορικά με την παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων-ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών έως την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

 

     Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης