Εγκύκλιος Συντονιστικής-28/2019-Διαβίβαση εγγράφων Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την ενημέρωση των συμβολαιογράφων σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 εδ. γ Ν. 2308/1995 όσον αφορά στην διαδικασία κτηματογράφησης.

Ειδικότερα:

  • Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 791/1916342/26.03.2019 έγγραφο που αφορά στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
  • Το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΝΔ 868/1917647/01.04.2019 που αφορά στους Προ-Καποδιστριακούς Δήμους Αιγίου και Ερινεού (πρώην Κοινότητες Ζήριας, Νέου Ερινεού, Καμαρών) και στις Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Βαλιμιτίκων, Δημητροπούλου, Διγελιωτίκων, Κουλούρας, Λόγγου, Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων, Σελινούντος και Τεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας