Εγκύκλιος Συντονιστικής 30/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ1020/1920196/10.04.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που αφορά στην έναρξη ισχύος διατυπώσεων του άρ. 5 Ν.2308/1995, όπως ισχύει, για την σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα Κτηματολογικά Βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών στους Καλλικρατικούς Δήμους Αμφίπολης και Βισαλτίας, στους Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοπίου, Δαφνουδίου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού και Ψυχικού του Καλλικρατικού Δήμου Εμμανοήλ Παππά και στον Καλλικρατικό Δήμο Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα Βιβλία Μεταγραφών και Υποθηκών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας