Εγκύκλιος Συντ. 31-2019 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΑΠ για Ευρωεκλογές & δημ.–Περιφ. Εκλογές

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1218/2019 Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1218/22-4-2019 διευκρινιστική εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, σε περίπτωση που οι αιτήσεις προτίμησης δεν επαρκούν, οι διορισμοί θα συμπληρωθούν από τους ονομαστικούς καταλόγους, καθώς οι αιτήσεις εξαίρεσης υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων θα γίνονται δεκτές μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας