Εγκύκλιος Συντονιστικής 34-2019 – Ενημέρωση για χρήστες της ιστοσελίδας deltio.tnomik.gr

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Χρηστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Εν όψει της εγκατάστασης νέας έκδοσης της εφαρμογής για την καταχώριση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα deltio.tnomik.gr, σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) το από 18-4-2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων) με θέμα «Ενημέρωση Χρηστών – Καταχωριστών στην Ιστοσελίδα Πλειστηριασμών deltio.tnomik.gr» και β) το από 19-4-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών & Λοιπών Θεμάτων με επιπλέον οδηγίες και πληροφορίες.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας