Εγκύκλιος Συντονιστικής 33-2019 – Διαβίβαση εγγράφων Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι έγγραφα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»:

α) περί παράτασης προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995:

  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 555/1921115/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/8/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 27η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και
  • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ 562/1921091/15.04.2019 έγγραφο που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν. 2308/1995, με την υπ’ αριθμ. 60/5/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», μέχρι την 30η Μαΐου 2019 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, για το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στους αναφερόμενους στο συγκεκριμένο έγγραφο υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς και Προ-καποδιστριακούς ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

και β) περί έναρξης της ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων:

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΡ. 538/1920234/10.04.2019 έγγραφο που ενημερώνει για την έναρξη της ανάρτησης των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στη Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60/4/03.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ορίστηκε για την 17η Απριλίου 2019, και αφορά τους υπό κτηματογράφηση Καλλικρατικούς Δήμους και Προ-Καποδιστριακούς ΟΤΑ που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας