Εγκύκλιος Συντονιστικής 35/2019-Παράταση για αιτήσεις προτίμησης για τις εκλογές της 26.05.2019

ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 Εγκύκλιος Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Προτίμησης για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η υπ’ αριθμ. 1316/3-5-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Ευρωεκλογές και Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης έως 6-5-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, και μόνο για  όσους είχαν υποβάλει αίτηση εξαίρεσης ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στο e-mail ekloges@areiospagos.gr ή στους αριθμούς FAX των Εκλογικών Περιφερειών που αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας