Αναστολή εργασιών διακστηρίων κ.λπ. κατά τις εκλογές

ΘΕΜΑ: Ευρωεκλογές, Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και επαναληπτικές δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 2ης Ιουνίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 27002/6-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τμήμα Οργάνωσης Δικαστηρίων & Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας αναστέλλονται από την 22α Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαΐου 2019, και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε περιφέρεια Πρωτοδικείου έως και την 5η Ιουνίου 2019.  Κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα αναστέλλεται και η διενέργεια πλειστηριασμών. Περαιτέρω, αναστέλλονται οι εργασίες των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας από την 24η έως και την 28η Μαΐου 2019 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών από την 24η Μαΐου έως και την 3η Ιουνίου 2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας