Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ 8/9/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15:30, στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα :

 

1-) Ενημέρωση Προέδρου για τη διαδικασία ανοίγματος των λεγόμενων
«κλειστών» επαγγελμάτων.
2-) Ενημέρωση για θέματα Υπουργείου Οικονομικών (Εισηγήτρια: Ευτυχία Καραστάθη).
3-) Ενημέρωση για θέματα Κτηματολογίου (Εισηγητής: Θεόδωρος Χαλκίδης).
4-) Ενημέρωση για θέματα ταμειακής διαχείρισης Συλλόγου (Εισηγητής:
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος).
5-) Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Συλλόγου.
6-) Ιστοσελίδα Συλλόγου.
7-) Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου Συλλόγου.
😎 Έγκριση δαπάνης συντήρησης & επισκευών μικρής κλίμακας στο Σύλλογο.
9-) Ορισμός εκπροσώπων της Ελληνικής συμβολαιογραφίας στην εκδήλωση του CNUE στις 19.11.2015, στις Βρυξέλλες, με θέμα τις διασυνοριακές κληρονομιές και τον Κανονισμό 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- Ορισμός εκπροσώπου της Ελληνικής συμβολαιογραφίας στο Συμβολαιογραφικό Δίκτυο Κληρονομιών (RNE).
10-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας