Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διευκρίνιση για την Αναστολή Πλειστηριασμών κατά τις εκλογές

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση για αναστολή πλειστηριασμών κατά τις εκλογές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 959 § 8 ΚΠολΔ, «[η]λεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες».

          Επομένως, οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται λόγω εκλογών για το χρονικό διάστημα από την 20η Μαΐου 2019 έως και την 31η Μαΐου 2019, ενώ για τις περιφέρειες όπου διεξάγονται επαναληπτικές εκλογές το χρονικό διάστημα παρατείνεται έως και την 7η Ιουνίου 2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας