Βουλευτικές εκλογές 20/9/2015 – Διορισμοί δικαστικών αντιπροσώπων

ΘΕΜΑ: Διορισμοί συμβολαιογράφων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης-9-2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε όπως το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, αποστείλετε στη γραμματεία του Συλλόγου (υπόψη κ. Νικ. Τηλιγάδα, fax 210-3848335, 210-3307463, e-mail: administration@notariat.gr) συμπληρωμένο, σύμφωνα με την επιλογή σας, το έντυπο αίτησης εξαίρεσης ή διορισμού σας, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, υποδείγματα των οποίων συνημμένα αποστέλλονται (βλ. και ιστοσελίδα Α.Π. www.areiospagos.gr, εγκύκλιος Αρείου Πάγου-A1 Τμήμα-αρ.πρωτ.644/28.8.2015).

Σας επισημαίνουμε ότι η αρμόδια Γραμματεία του Αρείου Πάγου δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις (προτίμησης ή εξαίρεσης), ούτε αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα. Επίσης, δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις όσων έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.5 του Π.Δ. 26/2012.

Σημειώνεται ότι δεν θα παραληφθούν αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσης από το Σύλλογο μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα.-

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας

Ευτυχία Καραστάθη