Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Παράταση αναστολής εργασιών Δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 39380/03-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας για δύο εργάσιμες μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 7 Ιουνίου 2019.

Ειδικά για τα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών παρατείνεται μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2019.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας