Διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενόψει της επικείμενης έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την προκήρυξη γενικών Βουλευτικών Εκλογών, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους την 20η Σεπτεμβρίου 2015, και λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που διαμορφώνονται μέσα στο χρονικό αυτό πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι θα σας διαβιβαστούν οι αιτήσεις προτίμησης – εξαίρεσης για το διορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων αμέσως μόλις αποσταλεί στο Σύλλογο η σχετική Εγκύκλιος από το αρμόδιο κατά την εκλογική νομοθεσία Α1’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.-

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η πιθανή καταληκτική προθεσμία υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων θα είναι η 31η Αυγούστου ημέρα Δευτέρα.-

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας
Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: