Εγκύκλιος Συντονιστικής 39/2019-Εγκύκλιος για Αυθαίρετα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διευκρινίζει τις διατάξεις του τμήματος Δ’ του Ν. 4495/2017 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις –συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους νόμους Ν. 4513/2017, Ν. 4546/2018, Ν. 4585/18, Ν. 4602/19 και Ν. 4610/2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας