Ανακοίνωση Σεμιναρίου για τα αυθαίρετα-11.06.19

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση της με αριθμό 49581/2075/2019 εγκυκλίου, η οποία διευκρινίζει διατάξεις του Ν.4495/2017 με τίτλο «Αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης», την Τρίτη 11.06.2019 και ώρα 16.00 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας με θέμα:

Εγκύκλιος 49581/2019-Έκδοση οικοδομικών αδειών-Ειδικά θέματα αυθαιρέτων στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων.

Με Εισηγητές:

-Γεώργιο Ρούσκα-Πρόεδρο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Γεώργιο Πούλιο-Νομικό Σύμβουλο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μιχαήλ Παπαμιχαήλ και Κων/νο Τσελίκη-Μηχανικοί-μέλη του Help Desk του Τ.Ε.Ε. για τα αυθαίρετα και τα ιδιωτικά έργα (άδειες οικοδομής),

-Μηνά Σεφεριάδη, μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

-Μαρία Τρούσα, Συμβολαιογράφο Αθηνών.

 Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: