Ανακοίνωση Συλλόγου – Σεμινάριο 13/6/2019 – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Σεμιναρίου – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιο-γράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή την έκδοση του με αριθμό πρωτοκόλλου 61074/07-06-2019 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με θέμα τη «Δεύτερη παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των συμβολαιογράφων – ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών», το οποίο θέτει ως νέα καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης την 31η Αυγούστου 2019, σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 13.06.2019 και ώρα 15:30 θα διεξαχθεί  σεμινάριο στην αίθουσα διαλέξεων του 1ου ορόφου του Συλλόγου μας, με θέμα:

Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ (ΚΥΑ 63577/Β’/2380/21-06-2018) – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας.

Με Εισηγητές:

– Θεόδωρο Χαλκίδη, Γενικό Γραμματέα Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

– Γεώργιο Σουρμελή, Research and Development Manager Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ,

– Ελένη Αθανασάκη, Υπάλληλο του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ της   Διεύθυνσης Εταιρειών της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.

Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν το σχετικό σεμινάριο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                        Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: