Εγκύκλιος Συντονιστικής 41/2019-Εγκύκλιος ΑΠ για Εθνικές Εκλογές 07.07.19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλονται συνημμένα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1918/12-6-2019 εγκύκλιος του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και υποδείγματα αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης.

Παρακαλούμε να αποστέλλετε τις αιτήσεις προτίμησης ή εξαίρεσής σας αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  notaries@notariat.gr. Αιτήσεις που αποστέλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα κι από τον ιστότοπο του Αρείου Πάγου (areiospagos.gr).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας