Σεμινάριο 13/6/2019 – Διαδικασία πιστοποίησης συμβολαιογράφων ως ΥΜΣ – Νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας