Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εθνικές εκλογές

ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων δικαστικών αντιπρόσωπων για τις Βουλευτικές Εκλογές της  7ης Ιουλίου 2019


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 41/2019 Εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1918/12-6-2019 του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης δικαστικών αντιπροσώπων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουνίου 2019 είναι η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 (όπως και αναγράφεται επί των αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης). Η αίτησή σας θα πρέπει να περιέλθει στο Σύλλογό σας το αργότερο μέχρι τις 13:00 της ιδίας ημέρας, ώστε να αποσταλεί εγκαίρως στον Άρειο Πάγο εντός του χρονικού ορίου που προσδιορίζεται στην ανωτέρω εγκύκλιό του.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας