Ανακοίνωση Συντονιστικής – Διαβίβαση Δελτίου Τύπου Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση δελτίου τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος


 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Κατ’ εφαρμογή της από 6-6-2019 σχετικής απόφασης Δ.Σ., σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το από 3-4-2019 Δελτίο Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων σχετικά με θέματα λειτουργίας του Συστήματος Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας