Κοινοποίηση εργασίας για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας αποστέλλεται συνημμένα σχετική ενημέρωση για τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του συμβολαιογράφου-μέλους του Δ.Σ. του Σ.Σ..Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Αθανάσιου Δράγιου, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της CNUE στις Βρυξέλλες στις 07.06.2019 υπό την Προεδρία του Ισπανού Jose Ignacio Goma Lanzon.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης