Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Έλεγχοι ΑΑΔΕ για ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2858 Β΄/5-7-2019 η με αριθμό Α.1234/28-6-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα «Διενέργεια Ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων».

Σας πληροφορούμε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι για δικαιοπραξίες που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 (και μόνο για το έτος αυτό), θα λάβουν χώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο και την υπογραφή από αυτούς των σχετικών εγκυκλίων. Αυτονόητο είναι, μετά και τους ελέγχους του έτους 2018 που αφορούσαν σε συμβόλαια του έτους 2017, ότι για το περιεχόμενο και τα όρια του ελέγχου θα υπάρξει σχετική συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας