ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Αντιπροσωπεία Ρώσων συμβολαιογράφων από τους Συλλόγους Μόσχας, Αγίας Πετρούπολης, Ροστόβ, Βορονέζ κ.ά. επισκέφτηκε τα γραφεία του Συλλόγου μας εχθές, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων για τα τεκταινόμενα στις εθνικές συμβολαιογραφίες Ρωσίας και Ελλάδος, κατά την ως άνω συνάντηση πραγματοποιήθηκαν και οι εξής ενημερώσεις:

1.- Μεταρρυθμίσεις στο ρωσικό κληρονομικό δίκαιο (από την κ. Άννα Τσουγκούνοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου περιοχής Βορονέζ),

2.- Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην προστασία των συμβαλλομένων στις εμπορικές σχέσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία (από την κ. Μαρία Τερέχοβα, Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αγ. Πετρούπολης),

3.- Ν. 4557/2018 «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»: Έκθεση αναφορικά με: α) την Αποτίμηση Εθνικού Κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και β) την Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης σχετικά με τις αδυναμίες των νομικών επαγγελμάτων στο πλαίσιο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (από τον κ. Αθανάσιο Δράγιο, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος Δ.Σ.  ΣΣΕΑΠΑΔ) και

4.- Μια πρώτη προσέγγιση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1103 σχετικά με τα καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (από τον κ. Ιωάννη Μαυράκη, Συμβολαιογράφο Αθηνών, Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων ΣΣΕΑΠΑΔ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της ανάληψης από την Ελληνική Συμβολαιογραφία της Προεδρίας του CNUE.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας