Ανακοίνωση Συλλόγου για αναστολή πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για επαν. εκλογές 14-7-2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή διεξαγωγής πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την επαναληπτική ψηφοφορία της 14ης Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 51691/11-7-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εν όψει της διενέργειας επαναληπτικής ψηφοφορίας στο 33ο Εκλογικό Τμήμα του 33ου Διαμερίσματος της Α’ Περιφέρειας Αθηνών στις 14 Ιουλίου, οι διεξαγωγές πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αναστέλλονται έως και την 19η Ιουλίου 2019

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                        Θεόδωρος Χαλκίδης