Ανακοίνωση Συντονιστικής 25-7-2019 – Συνάντηση Συντονιστικής – Βεσυρόπουλου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σε συνέχεια του από 25-7-2019 δελτίου τύπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. –το οποίο αποστέλλεται συνημμένα– σχετικά με την πραγματοποιηθείσα συνάντηση των εκπροσώπων των θεσμικών μας οργάνων κ.κ. Γεωργίου Ρούσκα – Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και Πρόεδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Αικατερίνης Καρακάση – Αντιπροέδρου Σ.Ε.Σ.ΣΕ. και Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Αρτόπουλου – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ναυπλίου, Ιωάννη Κόνσουλα – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, Χρήστου Τερζίδη – Προέδρου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης, Ελένης Κοντογεώργου – Αντιπροέδρου Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και Δημητρίου Τζίμα – Αντιπροέδρου Σ.Σ.Ε.Θ., με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, σας ενημερώνουμε ότι συζητήθηκε πρωτίστως και διεξοδικά το μείζον θέμα της επιβολής υπέρογκων προστίμων στους Συμβολαιογράφους, κατόπιν ελέγχου των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν προσαρτηθεί σε συμβόλαια αυτών μεταβίβασης ακινήτων.

Επισημάνθηκε η ανάγκη: α) εξορθολογισμού του προστίμου σε συνάρτηση με το ύψος του διαφυγόντος φόρου και της ανάλογης απώλειας δημοσιονομικού εσόδου, β) συμπλήρωσης και τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. και γ) κωδικοποίησης αυτών, ώστε να αποφευχθούν παρερμηνείες κατά την εφαρμογή τους (π.χ. παλαιότητα).

Ο κ. Υπουργός επέδειξε φανερή διάθεση συνεργασίας και επίλυσης των εκτεθέντων προβλημάτων, με προώθηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας