Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με τους Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος πραγματοποίησαν την Δευτέρα 5-8-2019 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Υφυπουργός κ. Δημήτρης Κράνης με τους συνεργάτες τους.

Στη συνάντηση, από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής παρευρέθησαν οι κ.κ. Γ. Ρούσκας (Πρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε και Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Α. Καρακάση – Μπάτζιου (Αντιπρόεδρος της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε και Πρόεδρος του Σ.Σ. Θεσσαλονίκης), Α. Δρανδάκη (Πρόεδρος του Σ.Σ. Κρήτης), Ι. Παππάς (Πρόεδρος του Σ.Σ. Ιωαννίνων), Δ. Παπαστεργίου (Αντιπρόεδρος του Σ.Σ. Λάρισας), Δ. Θανοπούλου (Μέλος του Σ.Σ. Ναυπλίου), Ε. Κοντογεώργου (Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Θ. Χαλκίδης (Γεν. Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) και Ε. Καραστάθη (Ταμίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.).

Ο κ. Γ. Ρούσκας συνεχάρη τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους, συνόψισε τους τομείς στους οποίους η Ελληνική Συμβολαιογραφία επέδειξε έργο την τελευταία πενταετία και ανέφερε περαιτέρω στόχους για το άμεσο μέλλον.

Στη συνέχεια, ετέθησαν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως η καθυστέρηση στις μεταγραφές και καταχωρίσεις των συμβολαιογραφικών πράξεων, επιβεβλημένες αλλαγές στον Κώδικα Συμβολαιογράφων, καθώς και οι δυνατότητες της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα e-justice να συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνωρίζοντας το θεσμικό ρόλο των συμβολαιογράφων, θεωρεί δεδομένο ότι θα πρέπει το σύνολο της δικαιοσύνης να οδεύσει στην νέα ψηφιακή εποχή με άμεσα οφέλη για την ταχύτητα απονομής αυτής, ενώ παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας για την επίλυση πολλών θεμάτων που ταλανίζουν τους συμβολαιογράφους στην καθημερινότητά τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας