Εγκύκλιος Συντονιστικής 52/2019-Διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω ΥΜΣ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Παρατηρήθηκε ότι κατά την σύσταση εταιρειών από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων δημιουργούνται καθυστερήσεις, οι οποίες προέρχονται από πέραν του Νόμου, επιπλέον ελέγχους που πραγματοποιούν τα επιμελητήρια. Κατόπιν τούτου εξεδόθη από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, το συνημμένο έγγραφο, το οποίο και σας κοινοποιούμε. Στο ως άνω έγγραφο περιγράφεται συνοπτικά όλη η διαδικασία σύστασης εταιρειών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «οδηγός» κατά την σύσταση εταιριών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας