Προσφυγές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι, 

                                                         

Στις 3  Νοεμβρίου 2017  ασκήθηκε προσφυγή  ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου  Αθηνών 4 ατόμων .

Τη 1  Δεκεμβρίου του 2017 ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 27 ατόμων η , η οποία προσδιορίστηκε

για  τις 21 Φεβρουαρίου  2020 .

Μεταξύ Ιουνίου ,Ιουλίου και Αυγούστου 2019 κατετέθησαν 3 αγωγές  των

50 ατόμων η κάθε μία   ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών  και μια αγωγή των 41 ατόμων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

Σύνολο Συμβολαιογράφων που κατέθεσαν αγωγή το 2019 είναι 191 άτομα.

ΓΙΑ    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                             Η  Γ Ε Ν.  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ