Ανακοίνωση ΔΣ

Αθήνα 13-9-2019

              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

Του Διοικητικού  Συμβουλίου του Πανελληνίου

 Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων .

 

Κυρίες και Κύριοι,

  1. Πλαφόν στις συντάξεις 4 608 Ευρώ από 9.8.2019 για συντάξεις ή άθροισμα συντάξεων με  εξαίρεση τα  αναπηρικά επιδόματα. Θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας σύνταξης λόγω γήρατος.Με αναδρομική ισχύ έρχεται για παλαιούς και νέους συνταξιούχους το καινούργιο πλαφόν στις κύριες συντάξεις του ΕΦΚΑ 3725 Ευρώ προ φόρου  καθαρό ποσό (21.8.2019),καθώς από το μεικτό αφαιρείται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (14%) και η εισφορά υγείας  (6%).Για τους παλαιούς συνταξιούχους των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από 1.1.2019 ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό.Αυτό συμβαίνει καθώς για το προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλαδή μέχρι 31.12.2018 υπήρχε πλαφόν στις 2000  Ευρώ για μια κύρια σύνταξη και 3000 Ευρώ για άθροισμα συντάξεων.
  1. Μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% θα έχουν οι ασφαλισμένοι που        εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων.Σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε στις 13 Αυγούστου 2019 ενεργοποιώντας  τις νέες διατάξεις  νόμου ορίζει ότι η μείωση αυτή έχει άμεση εφαρμογή στις νέες αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν.4611/2019 αλλά και στις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οποίες οι οφειλέτες θα επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεών τους.
  2. Τον Οκτώβριο τελικά με τη σύνταξη του Νοεμβρίου θα καταβληθούν μαζί με τα αναδρομικά 5μήνου οι αυξημένες συντάξεις χηρείας με το Νόμο 4611/2019 που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαϊου 2019 (αύξηση του ποσοστού στο 70% από το 50% της σύνταξης του θανόντα).
  3. 4. Μετά την αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4611/2019,ΦΕΚ Α 73/17.5.2019 με το οποίο η μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ,που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις εκδόθηκε η με αριθμό 26168/403/7.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστασίου Πετρόπουλου,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ.Φύλλου 2599/28.6.2019 τ.Β.,με κατανομή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί το 2017 και 2018 στις  συνταξιουχικές οργανώσεις  από τον ΕΦΚΑ.Ο Υπουργός κ.Γιάννης  Βρούτσης φρενάροντας το θέμα έχει ετοιμάσει ήδη απόφαση ανάκλησης της άνω απόφασης του κ.Πετρόπουλου κι’ έτσι τα χρήματα παραμένουν στον ΕΦΚΑ  που μεταφέρθηκαν από τον ΟΑΕΔ δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές αλλά δεν κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των  άνω οργανώσεων.Για την επίσπευση της μεταφοράς  των  χρημάτων από τον ΟΑΕΔ  στον ΕΦΚΑ στις 9.7.2019  εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων  παρέστησαν σε Δ.Σ.του ΟΑΕΔ,μεταξύ αυτών και η Πρόεδρος  του Συλλόγου μας  Νίκη Γόντικα-Χονδρού.

 

                                 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ