Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019-Κοινοποίηση επιστολής Μενούνου-έλεγχος ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/9-9-2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σας κοινοποιούμε την απάντηση της κας Μαρίας Μενούνου, Διευθυντρίας Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας