Ανακοίνωση Συντονιστικής 2019 – Απλοποίηση διαδικασιών-συμβολαιογραφικό λειτούργημα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, για το ψηφιακό κράτος και την πρόθεση απλοποίησης των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο, αισθανόμαστε το καθήκον, ως Ελληνική Συμβολαιογραφία, να αναλάβουμε και να προτείνουμε πρώτοι εμείς, θεσμικά, τις ουσιαστικές, τεκμηριωμένες και καίριες προτάσεις μας στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν το έργο μας και την ύλη που καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Οι παρεμβάσεις μας αυτές, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, αλλά και να αποπνέουν τη σοβαρότητα που αρμόζει στον κλάδο μας, θα πρέπει να έχουν απόλυτο θεσμικό χαρακτήρα και να εκπορεύονται από τα θεσμικά όργανα, που εκπροσωπούν την Ελληνική Συμβολαιογραφία. Οφείλουμε να επιδιώκουμε ως μόνο στόχο τη διευκόλυνση του έργου μας, την ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την αναβάθμιση και διασφάλιση της ύλης μας.

Οι πρώτες επίσημες επαφές της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και του Προεδρείου του Συλλόγου μας με τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, όπως φαίνεται, με την κυβερνητική δέσμευση για την άμεση προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών λύσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων που είχαν τεθεί και αναμένουμε τόσο τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την άμεση υλοποίηση των υπεσχημένων όσο και τις σχετικές νομοθετικές και διοικητικές λύσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Διότι είναι εύκολη η κριτική και οι διαπιστώσεις, αλλά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αν δεν προταθούν ταυτόχρονα εφικτές και συγκεκριμένες λύσεις.

Συγκεκριμένα, έχουν τεθεί τα εξής θέματα:

Α)        Στο Υπουργείο Οικονομικών:

1.-        Να επιτευχθεί η συγκέντρωση όλων των φορολογικών πληροφοριών ενός ακινήτου (δηλαδή η φορολογική ταυτότητα αυτού) ώστε κατά την μεταβίβασή του να εκδίδεται ένα ενιαίο έγγραφο της φορολογικής αρχής, στο οποίο θα ενσωματώνεται η φορολογική ενημερότητα, η οφειλή ή μη του φόρου κληρονομιάς, καθώς και ο διακανονισμός τυχόν οφειλών του μεταβιβάζοντος προς το Ελληνικό δημόσιο. Αυτό οφείλει η Διοίκηση να το πραγματοποιήσει, διότι υπάρχει ηλεκτρονικά η πληροφορία για τα ανωτέρω, με την υποβολή μιας αίτησης και όχι με την υποχρέωση του πολίτη –όπως είναι σήμερα- να επισκεφθεί σωρεία τμημάτων, πολλές φορές μέσα στην ίδια Εφορία, για να του εκδοθεί μια φορολογική ενημερότητα.

2.-        Να κωδικοποιηθεί η περιπεπλεγμένη νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ, να ορισθούν επακριβώς οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου, ώστε να αποφευχθεί η διαπιστωθείσα μέχρι σήμερα παρερμηνεία των διατάξεων, έκφραση αντιφατικών ή αντικρουόμενων απόψεων και η υπέρβαση από τους ελεγκτές των τεθέντων από τη Διοίκηση ορίων κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΕΝΦΙΑ. Να καταργηθεί η υποχρέωση του μεταβιβάζοντος να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο απόκτησης του ακινήτου του, διότι τούτο αποδεικνύεται από τον τίτλο κτήσης, που αναφέρεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης αυτού, το οποίο ως δημόσιο έγγραφο παρέχει πλήρη απόδειξη.

3.-        Να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και να χορηγείται ηλεκτρονικά στο συμβολαιογράφο, ώστε να αποφευχθεί η σημερινή γνωστή σε όλους ταλαιπωρία του μεταβιβάζοντος και να συμπτυχθεί ο απαιτούμενος σήμερα για την έκδοσή της χρόνος, ώστε να αυξηθεί η ποθούμενη παραγωγικότητα με τη συντόμευση και του χρόνου ολοκλήρωσης της δικαιοπραξίας. Ειδικότερα, ενόψει της έκδοσης νέας σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία ο πωλητής θα υποχρεούται να προσκομίζει ασφαλιστική ενημερότητα όχι μόνο από το ΙΚΑ, αλλά και από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία ήταν/είναι ασφαλισμένος, επισημάνθηκε η δυσκολία στην κατάρτιση συμβολαίων. Τα ως άνω ζητήματα ήδη έχουν τεθεί στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών, στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, αλλά και στον Υπουργό και Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής.

Β)        Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Η ενημέρωση της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χαώδη κατάσταση λειτουργίας των Κτηματολογικών γραφείων και των Υποθηκοφυλακείων και τις συνέπειες αυτής της κατάστασης στις συναλλαγές, έχει ήδη γίνει μέσα στον Αύγουστο. Εκκρεμεί η συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Κτηματολογίου, όπως επίσης και η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Διοίκησης του Κτηματολογίου στα παρακάτω αιτήματά μας :

1.-        της θέασης των στοιχείων του κτηματολογικού φύλλου κάθε ακινήτου από το συμβολαιογράφο και

2.-        της ηλεκτρονικής έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων με την υποβολή σχετικής αίτησης από τους συμβολαιογράφους. Σε ότι αφορά τα θέματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Ν.4495/2017, ήδη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή με το ΤΕΕ για την καταγραφή και την ενιαία αντιμετώπισή τους, μετά δε και τη συνεργασία μας με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αναμένουμε τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, στόχος τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος όσο και του Προεδρείου του Συλλόγου μας, είναι, αφενός, η συμβολή μας στο διαχρονικό πολιτειακό αίτημα της αύξησης της παραγωγικότητας με την άρση των εμποδίων για τη σύντομη διεκπεραίωση των συναλλαγών και αφετέρου, η διευκόλυνση του έργου μας και η ελάφρυνση της αβάσταχτης ψυχολογικής επιβάρυνσης του Συμβολαιογράφου, που καλείται να λειτουργήσει σε ένα δυσλειτουργικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας