Ανακοίνωση παράτασης ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. σήμερα 30.7.2015, αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και της καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 προς τα Ταμεία μας και της εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την 26η Αυγούστου 2015, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας