Ανακοίνωση Συντονιστικής – Προσωρινή διακοπή εργασιών Υποθηκοφυλακείων Κιμώλου & Μήλου

A N A K O I N Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται προσωρινή διακοπή των εργασιών των Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων Μήλου και Κιμώλου για το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Κιμώλου στη Μήλο σε εκτέλεση του 47 Π.Δ. (ΦΕΚ Α75/8-7-2015), κατόπιν απόφασης για συγχώνευση του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιμώλου με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμό πρωτ. 696/21-7-2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Σύρου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας