Νομός Μεσσηνίας-Κοινότητα Ελαιοχωρίου, Μικρομάνης, Μαυρομματίου