Δήμοι Αλιάρτου, Θηβαίων, Ορχομενού, Δελφών, Καλαμάτας κ.λπ. 12-9-2019