Εγκύκλιος Συντονιστικής 46/2015 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Ως τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Αιγάλεω του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Αιγάλεω του Δήμου Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής), έχει ορισθεί η Παρασκευή 24-07-2015. (Α.Π.:ΟΙΚ. 1519857/ΔΛΚ 559/20.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.), και κατά συνέπεια ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της παραπάνω περιοχής – Σχετ. Έγγραφο περί της επικείμενης περαίωσης της κτηματογράφησης στο Δήμο Αιγάλεω (Α.Π.:ΟΙΚ. 1518978/ΔΛΚ 534/09.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

2) Ως τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Περιστερίου του Νομού Αττικής (νυν Δημοτικής Ενότητας Περιστερίου του Δήμου Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής), έχει ορισθεί η Παρασκευή 24-07-2015. (Α.Π.:ΟΙΚ. 1519855/ΔΛΚ 557/20.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.), και κατά συνέπεια ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της παραπάνω περιοχής – Σχετ. Έγγραφο περί της επικείμενης περαίωσης της κτηματογράφησης στο Δήμο Περιστερίου (Α.Π.:ΟΙΚ. 1518984/ΔΛΚ 536/09.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

3) Ως τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης της τηρούμενης κτηματολογικής βάσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής ( Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής), έχει ορισθεί η Παρασκευή 24-07-2015. (Α.Π.:ΟΙΚ. 1519856/ΔΛΚ 558/20.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.), και κατά συνέπεια ενεργοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες περαίωσης της κτηματογράφησης και καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα της παραπάνω περιοχής – Σχετ. Έγγραφο περί της επικείμενης περαίωσης της κτηματογράφησης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Α.Π.: ΟΙΚ. 1518983/ΔΛΚ 535/09.07.2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας και έως την προηγουμένη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα των εν λόγω περιοχών, θα ισχύει η διαδικασία που παρατίθεται στα προαναφερόμενα έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε., δεν διαβιβάζονται με την παρούσα, μπορείτε όμως να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.enotariat.gr στην υποκατηγορία του “μενού” Συναφείς Κρατικές Υπηρεσίες- Εθνικό Κτηματολόγιο – ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απλά πατώντας εδώ: Δείτε.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας