Δήμοι Αιγίου, Ερινέου – Κοινότητες Αγ. Κων-νου, Κουλούρας, Λόγγου κ.λπ.