Δήμοι Ιωλκού, Ν.Ιωνίας – Κοινότητες Πορταριάς, Μακρινίτσης κ.λπ.