Ανακοίνωση Συντονιστικής – ΚΥΑ Αναστολής πλειστηριασμών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένη την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 49214/21-7-2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1525/21-7-2015 τευχ. Β’. Με την ως άνω ΚΥΑ αναστέλλεται από 21 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου 2015 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας