Δήμοι Πολυγύρου, Ν.Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας