Ανακοίνωση Συντονιστικής – Παράταση αναστολής πλειστηριασμών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών κ.λπ.) μέχρι το τέλος του μήνα Ιουλίου 2015. Η σχετική απόφαση θα σας κοινοποιηθεί μόλις δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας