Ανακοίνωση Συλλόγου για προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 12-9-2019 Ανακοίνωσης της Συντονιστικής, σας υπενθυμίζουμε –εκ νέου– ότι, για συμμετοχή στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2020 για το Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέχρι και την 31.10.2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 73108 ΕΞ 2019/1-7-2019 σχετική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2876 Β’).

            Η αίτηση εγγραφής, με χρήση των κωδικών πρόσβασής σας στο TAXISnet, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.minfin.gr/web/guest/-/psephiakes-yperesies-ethnikon-klerodotematon.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης