Ανακοίνωση Συντονιστικής – Τραπεζική αργία & προθεσμίες για καταβολή εισφορών

ΘΕΜΑ: Τραπεζική αργία και προθεσμίες για καταβολή εισφορών, κ.λπ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την ΠΝΠ της 14-7-2015 (η οποία σας κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 390/15-7-2015 ανακοίνωσή μας), η τραπεζική αργία παρατάθηκε μέχρι και σήμερα (16-7-2015).

Στα ήδη λειτουργούντα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιούνται πληρωμές οφειλών προς το Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, προσκομίζοντας στο ταμείο την αντίστοιχη ταυτότητα οφειλής. Επίσης πραγματοποιούνται πληρωμές οφειλών προς τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και πληρωμές ληξιπροθέσμων και τρεχουσών δόσεων από πιστωτικές κάρτες και δάνεια.

Προς ενημέρωσή σας, σας γνωστοποιούμε κατωτέρω τις προθεσμίες για την πληρωμή ή εκπλήρωση υποχρεώσεων, οι οποίες λόγω της τραπεζικής αργίας δεν ήταν εφικτό να γίνουν.

Για καταβολή οφειλών, εισφορών, φόρων, τελών κ.λπ., οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

α) Για πληρωμές ή υποχρεώσεις των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία, η προθεσμία παρατείνεται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της τραπεζικής αργίας, δηλαδή μέχρι 21-7-2015. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

• Βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση (ΠΟΛ. 1136/30-6-2015)
• Δόσεις ρυθμίσεων προς τη φορολογική διοίκηση (ΠΟΛ. 1136/30-6-2015)
• Προθεσμία για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (ΠΟΛ. 1140/1-7-2015)
• Προθεσμία για άσκηση αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρεσίας εσωτερικής επανεξέτασης (ΠΟΛ. 1140/1-7-2015)
• Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που έληγαν 30-6-2015 (Έγγραφο Ε10/3/30-6-2015 και Δελτίο Τύπου από 15-7-2015)
• Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ (Έγγραφο Ε10/3/30-6-2015 και Δελτίο Τύπου από 15-7-2015)

Κατ’ εξαίρεση, για τις παρακάτω περιπτώσεις, η προθεσμία είναι μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας, δηλαδή, μέχρι 16-7-2015:

• Εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
• Εξόφληση τιμολογίων (εκδοθέντων έως 28-6-2015) άνω των 500 ευρώ με μετρητά.

β) Για πληρωμές ή υποχρεώσεις των οποίων η καταληκτική ημερομηνία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

• Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ έτους 2014 (Ανακοίνωση Συντονιστικής υπ’ αριθμ. πρωτ. 373/3-7-2015) μέχρι 31-7-2015
• Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ (Ανακοίνωση από 13-7-2015) μέχρι 20-7-2015

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας