Εγκύκλιος Συντονιστικής 62/2019-Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (34 έγγραφα συνολικά) των Γ’ Τελωνείου ΕΦΚ Θες/νίκης, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, Δ.Ο.Υ. Λάρισας (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Σερρών, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (10 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (3 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καβάλας, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θες/νίκης, Ε’ Δ.Ο.Υ. Θες/νίκης, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, Δ.Ο.Υ. Χανίων, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Λαμίας και Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας  για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: