Ανακοίνωση Συντονιστικής-2019-Συνάντηση με Βεσυρόπουλο-Φορολογικό

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέματα, που σχετίζονται με την άσκηση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος και εισάγονται στο φορολογικό νομοσχέδιο συζητήθηκαν εκτενώς σήμερα 02.12.2019 μεταξύ του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και  αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων. Η συνάντηση οριστικοποιήθηκε στις 30.11.2019 κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπή,  κ.Γεώργιο Ρούσκα.

Να σημειωθεί ότι πριν από τη συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό και προκειμένου να προετοιμάσουμε  τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας σχετικά με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της ως άνω συνεδρίασης, αποφασίστηκε με απόλυτη ομοθυμία και ομοφωνία η συντονισμένη δράση των Συμβολαιογραφικών  Συλλόγων της χώρας με στόχο την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων σχετικά με κρίσιμα ζητήματα του φορολογικού νομοσχεδίου, όπου αυτά χρήζουν βελτιώσεων.

Είναι κοινή η διαπίστωση, στο πλαίσιο πάντα των συλλογικών θεσμικών οργάνων του συμβολαιογραφικού κλάδου, ότι οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ κινούνται προς θετική κατεύθυνση. Ως προς τον ΕΝΦΙΑ, οι νέες ρυθμίσεις σε μεγάλο βαθμό απαλλάσσουν

από την σχετική ευθύνη τους συναδέλφους αλλά και από τα υπέρογκα πρόστιμα, που επιβάλλονταν δημιουργώντας σοβαρά νομικά και οικονομικά προβλήματα. Ακόμα όμως υπάρχουν σημεία που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και βελτιώσεων.

Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή ΦΜΑ, διαπιστώθηκαν σημεία που χρήζουν βελτιώσεων και όπως συμφωνήσαμε θα γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις και διευκρινίσεις μέσω υπουργικών αποφάσεων. Ειδικότερα, θα αφορούν το όριο της ευθύνης του συμβολαιογράφου, ενώ ως προς τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου αλλά και των ελέγχων θα φέρουν την ευθύνη αποκλειστικά οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες Δ.Ο.Υ.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής μετά από σχετικές αναρτήσεις-καταγγελίες-προτροπές στο διαδίκτυο, με τις οποίες καλούνταν οι συνάδελφοι όλης της χώρας να παραστούν στη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε διατρανώνοντας τόσο την αντίθεσή τους για τις διατάξεις του κατατεθέντος νομοσχεδίου όσο και για τις ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής, τελικά εμφανίστηκαν συνολικά 4 συνάδελφοι από τους οποίους οι 2 θέλησαν να εκφράσουν τις απόψεις τους, γεγονός το οποίο έγινε απόλυτα σεβαστό και αποδεκτό από τη Συντονιστική Επιτροπή. Σημαντικό είναι ότι ακούστηκαν οι απόψεις των δύο συναδέλφων  και ειδικότερα η μία εξ αυτών εξέφρασε την πραγματικά ιδιαίτερη άποψη, σύμφωνα με την οποία, επειδή οι συνάδελφοι συμβολαιογράφοι δεν καταλαβαίνουν ως «βοοειδή ποίμνια χαμηλού γνωστικού επιπέδου» χρήζουν κατά τη γνώμη της καθοδήγησης μέσω του διαδικτύου και οπωσδήποτε μέσω γενικών συνελεύσεων, συμπληρώνοντας ότι «αν αποφασίσουμε να αυτοκτονήσουμε θα το κάνουμε μόνοι μας».

Κατά τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. κατατέθηκε από τον Πρόεδρο αυτής σχέδιο διάταξης για την καταβολή νομίμων δικαιωμάτων στο συμβολαιογράφο ο οποίος ενεργεί μια σειρά εργασιών (διορθώσεις ΕΝΦΙΑ, χειρόγραφα ΕΝΦΙΑ, αιτήσεις στις Δ.Ο.Υ., αιτήσεις για έκδοση ΤΑΠ, πληρωμή παρακρατούμενων φόρων κλπ.) για τα οποία ενώ η διεκπεραίωσή τους –απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συμβολαίου- απαιτεί μεγάλο χρόνο και κόπο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ουδεμία αποζημίωση.

Ως εκ τούτου και κρίνοντας πάντα εκ του αποτελέσματος, υπάρχει μόνο ένας δρόμος για τη βελτίωση και τη θωράκιση της εργασίας μας αλλά και για τη διευκόλυνση του έργου μας. Και αυτός δεν είναι άλλος από το σεβασμό στη συλλογικότητα και στις αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων σε συνδυασμό με τον παραγωγικό διάλογο με τους αρμόδιους αξιωματούχους της κυβέρνησης . Συνιστούμε για μία ακόμα φορά σε συναδέλφους εκλεγμένους ή μη να δείξουν υπευθυνότητα. Η απόλυτη άρνηση και η ακινησία που πρεσβεύουν κάποιοι από τους συναδέλφους δεν οδηγεί την ελληνική συμβολαιογραφία σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν καιρός να βάλουν στην άκρη τις προσωπικές τους επιδιώξεις και να λειτουργήσουν με στόχο το κοινό καλό, καταθέτοντας τις προτάσεις τους και συμβάλλοντας, εφόσον βέβαια το επιθυμούν, στην ανάδειξη του ρόλου του Έλληνα συμβολαιογράφου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας