Ανακοίνωση – Επαναλειτουργία web-banking-TAN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία συναδέλφων σχετικά με τη μη δυνατότητα καταβολής του πόρου του ΤΑΝ για την υπογραφή χαριστικών πράξεων, επικοινωνήσαμε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΤΑΝ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και αναμένουμε μέχρι αύριο την επαναλειτουργία πληρωμής μέσω web-banking.

Για όσους συναδέλφους δεν διαθέτουν ακόμα web-banking, θα ληφθεί μέριμνα για την καταβολή των ποσών υπέρ του ΤΑΝ στην ταμειακή υπηρεσία του ΤΑΝ που θα λειτουργήσει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας